Bảng giá

BẢNG GIÁ

Thép xây dựng:

Thép cuộn CB240T : 14,500 VND/KG (D6mm-D8mm)
 
Thép kéo nguội:
Đơn giá : 15,500 VND/KG(3mm-8mm)
Giao hàng tại kho.
 
Dây kẽm buộc :
Đơn giá: 16,500 VND/KG(kẽm đen 1mm)
Giao hàng tại kho
 
Lưới thép hàn :
Đơn giá: 15,500 VND/KG ( từ Þ5mm - Þ8mm)
Giao hàng tại kho
 
Sản phẩm khác:
Hàng rào đen đơn giá : 20,000 VND/KG.
Thép thanh truyền lực đơn giá : 18,000 VND/KG.

GIÁ BÁN THAY ĐỔI THEO SỐ LƯỢNG VÀ THỜI ĐIỂM

Gọi điện SMS Chỉ Đường