Giới Thiệu

CÁC TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

Lưới thép hàn HNS được sản xuất tuân thủ theo các tiêu chuẩn Quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam như sau:

  • TCVN 1651-3:2008: Reinforcement of Concrete – Steel Welded Fabric.
  • Vietnam Standard TCVN 9391 :2012, Welded Steel Fabric for the Reinforcement for Concrets.
  • TCVN 6288:2008: Cold Reduced Steel Wire for the Reinforcement of Concrete and Manufacture of Welded Fabric.
  • British Standard BS 4481:1985, Cold Reduced Steel for the Reinforcement of Concrete.
  • British Standard BS 4481:1998, Steel Fabric for the Reinforcement of Concrete.
  • Australia Standard AS/NZ 4671, Cold Reduced Steel Wire for Concrete the Reinforcement of Concrete.
  • American Standard ASTM a185:1994, Steel Welded Wire fabric, Plain for Concrete Reinforcement.
  • Singapore Standard SS1:1984, Cold Reduced Steel Wire: Reinforcement of Concrete and Manufacture of Welded Fabric.
  • Singapore Standard SS32:1999 Welded Steel Fabric for Reinforcement of Concrete.
Zalo
0913124486
0913124486