Giới Thiệu

VÍ DỤ - CASE STUDY

VÍ DỤ

STT

NO.

Nội dung Comment

Lưới thép hàn HNS

HNS Weldmesh

Thép rời

Rebar

1

Yêu cầu về cốt thép

Reinforcement required

(12-150x150) cả hai phương lớp mũ và lớp bụng ô sàn 6m x 6m

(12-150x150) top and bottom 6m x 6m slap panel

2

Cốt thép được cung cấp

Reinforcement provide

Lớp mũ và lớp bụng 0.65 tấn

Top and bottom 0.65 tons

Lớp mũ và lớp bụng 0.88 tấn

Top and bottom 0.88 tons

3

Nhân công

Labour

4 người

4 men

4 người

4 men

4

Thời gian thi công

Time taken

0.5 giờ tương đương 2 giờ công / tấn

0.5 hours or 2 man hour/ton

6 giờ tương đương 24 giờ công/tấn

6 hours or 24 hour/ton

 

KẾT LUẬN TỪ VÍ DỤ

Thời gian thi công lắp đặt lưới thép hàn Hợp Nhất chỉ bằng khoảng 10% thời gian thi công lắp đặt thép rời với khả năng chịu lực tương đương. Các lợi ích dành cho nhà thầu khi sử dụng lưới thép hàn:

  • Giảm thời gian thi công và nhân công.
  • Tiết giảm khối lượng nguyên liệu thép đáng kể
  • Giảm tỉ lệ hao hụt mất mát nguyên vật liệu
Zalo
0913124486
0913124486